Lesen

Maklumat lesen


E-Global Trade & Finance Group, Inc (“E-GLOBAL”) telah dikuatkuasa dan diperolehi dengan lesen dari Financial Services Commission (“FSC") dibawah Akta Sekuriti Perniagaan dan Pelaburan, 2010 (“Siba”) di British Virgin Islands (“BVI”). Ini telah dicapai kerana maklamat E-GLOBAL untuk menjadi syarikat yang berlesen dan memberi perkhidmatan broker pelaburan yang terjamin kepada semua pelanggan kami.

BVI merupakan sistem undang yang dikuatkuasakan dari undang-undang biasa Inggeris bagi Wilayah Luar Negara British. BVI menyokong industri perniagaan antarabangsa dalam bidang kuasanya dan ini telah menjadi salah satu kriteria BVI menerima kedudukan pangkat berbanding dengan kalangan bidang kuasa global yang lain mengikuti data dari ”The Global Financial Centres Index”.

Dibawah pengawalan SIBA, FSC menggalakkan lesen dari BVI untuk mematuhi amalan terbaik antarabangsa dan piawaian biasa industri yang telah ditetapkan oleh organisasi seperti International Monetary Fund dan the International Organization of Securities Commissions.

Selain itu, pada tahun 2010 International Monetary Fund teleh mengeluarkan kenyataan bahawa krisis kewangan global tidak akan menjejas kesihatan syarikat yang diperbadankan di bawah BVI. Pada masa yang sama, kenyataan tersebut mengesahkan FSC sebagai organisasi yang mampu untuk menguatkuasakan prinsip-prinsip teras penyeliaan antarabangsa pasaran kewangan bagi syarikat-syarikat yang diperbadankan di bawah BVI. Ini telah dicapai dengan pengenalan sistem undang SIBA.

Lebih lagi, pada tahun 2013 FSC dan pihak berkuasa dari 31 negara-negara Eropah telah menandatangani satu Memorandum Persefahaman (“MoU”) mengenai bantuan bersama dalam penyeliaan dan pengawasan pengurus dana pelaburan. Perjanjian mencapai mengukuhkan peranan FSC penting memegang dalam peraturan antarabangsa dan memberitahu pelabur bahawa bidang kuasa BVI adalah hormat diiktiraf oleh sektor kewangan di seluruh dunia.

E-GLOBAL mematuhi semua peraturan dan pengawalan yang ditetapkan oleh FSC bawah Siba dengan tumpuan kepada tiga tugas utama

Ketelusan
Perlindungan faedah pelanggan
Mematuhi undang-undang prestasi
site call
live chat