กติกาการแข่งขัน

ที่จะเข้าร่วมในการประกวด

 • ผู้นำจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสา
 • ผู้นำคนใหม่ที่ทำการลงทะเบียนในบริการ Share4you ตั้งแต่วันที่ 19/12/2559 สามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ระยะเวลาการแข่งขัน

 • เริ่มต้น 19 ธ.ค. 2559
 • สิ้นสุด 19 เม.ย. 2560

ผู้ชนะที่ได้รับการพิจารณา มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผู้นำที่มียอดเงินฝากสะสมของตนเองอย่างน้อย 500 เหรียญ โดยเริ่มนับจากวันที่ 19/12/2559 จนถึงวันที่ 19/04/2560
 2. มีผู้ติดตามย่างน้อย 10 บัญชี
 3. เงินสะสมของผู้ติดตามต้องมีอย่างน้อย $ 5k

บทบัญญัติทั่วไป

 • ผู้นำที่จะคัดลอกตัวเองจะไม่ถูกรวมอยู่ในจำนวนผู้ติดตาม
 • เป็นผู้ตามที่เป็นผู้ใช้งานปัจจุบันที่มีการคัดลอกสัญญาณอย่างน้อย 1 ออเดอร์จาก 1 ผู้นำ
 • ผู้ติดตามที่ได้สร้างกฎคัดลอกแต่ไม่คัดลอกคำสั่ง จะไม่ถูกนับเป็นผู้ติดตาม
 • ผู้นำที่มีหลายบัญชีที่ใช้กลยุทธ์ในซื้อขายที่แตกต่างกันเพื่อที่จะใช้ดึงดูดผู้ติดตาม
 • ผู้นำสามารถรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวแม้ว่าบัญชีซื้อขายอื่นๆตรงตามคุณสมบัติการแข่งขัน
 • ผู้นำที่ลงทะเบียนใน Share4you ไว้ก่อน 19 ธ.ค. 2559 ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

ผลการแข่งขันและการตัดสินผู้ชนะ

 • ผู้นำที่ทำผ่านครบทุกเงื่อนไขรับไปเลย รางวัล iPad Mini 4 128GB (A1550) Wi-Fi + Cellular
 • ผู้ชนะจะได้รับของรางวัลภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากตรวจสอบว่าทำผ่านครบทุกขั้นตอน
 • ตัวแทนจาก Share4you จะติดต่อผู้ชนะทุกท่านเพื่อรับรางวัล
 • ผู้นำแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้น

การสงวนสิทธิ์และการตัดสิทธิ์

 • Share4you ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้นำท่านใด ที่มีกิจกรรมการซื้อขายที่เข้าข่ายต้องห้ามตามที่อธิบายไว้ใน ข้อกำหนดของบริการ Share4you และ Forex4you และเงื่อนไขอื่น ๆ หรือเอกสารข้อตกลงใด ๆ ทางกฎหมาย
 • ผู้นำจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เมื่อมีการตรวจสอบพบว่า ใช้เอกสารในการยืนยันตัวตนที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารที่เป็นเท็จ
 • ผู้นำทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 IP ที่ไม่ซ้ำกัน หากลงทะเบียนหลายรายการจาก IP เดียวกันจะไม่ได้รับอนุญาตหรือการลงทะเบียน ในกรณีดังกล่าว Share4you ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวทันที
 • Share4you ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาผู้เข้าร่วมที่ได้รับรางวัลใด ๆ ในการแข่งขันและเงินสำรองต่อสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้นำคนใดที่มีส่วนหรือพยายามที่จะมีส่วนเกี่ยวกับการละเมิดการดำเนินงานของการแข่งขันหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข