ใบอนุญาต

ใบอนุญาต


E-Global Trade & Finance Group, Inc (“E-GLOBAL”) ได้รับใบอนุญาต โดยคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (“FSC") ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และธุรกิจการลงทุน 2010 (“SIBA”) ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (“BVI”). ด้วยการนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความตั้งใจของ E-GLOBAL ที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตและให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การลงทุนที่มีความปลอดภัยให้กับลูกค้า

BVI เป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษที่มีระบบกฎหมายที่พัฒนาบนกฎหมายอังกฤษ BVI เป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนธุรกิจหว่างประเทศภายในเขตอำนาจของตน และเป็นเหตุผลที่ได้รับการจัดอันดับชั้นนำในหมุ่เขตอำนาจศาลต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลอ้างอิง ”The Global Financial Centres Index”.

ภายใต้การควบคุมของ SIBA, FSC ได้ส่งเสริมระบอบใบอนุญาตของ BVI เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ และมาตรฐานทั่วไปของอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยองค์กรต่าง ๆ เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และคณะกรรมการหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ

ในปี 2010 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ว่าวิกฤตการเงินโลกไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน BVI พร้อมกันนี้ยังมีรายงานเป็นการยืนยันทางอ้อมว่า FSC เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบังคับใช้หลักการกำกับดูแลระหว่างประเทศของตลาดทางการเงินสำหรับบริษัทที่สำคัญของธุรกิจใน BVI ค่านายหน้าได้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้คำแนะนำของ SIBA.

นอกจากนี้ ในปี 2013 FSC และหน่วยงานกำกับดูแลของ 31 ประเทศในยุโรปได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(“MoU”) เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการกำกับดูแลและควบคุมของผู้บริหารกองทุนรวม ถึงการยืนยันข้อตกลงในบทบาทที่สำคัญที่ FSC ถืออยู่ในกฎระเบียบระหว่างประเทศ และแจ้งไปยังนักลงทุนที่อยู่ภายใต้อำนาจของ BVI เป็นการยอมรับนับถือโดยภาคการเงินทั่วโลก.

บริษัท E-GLOBAL ว่าด้วยระเบียบทั้งหมดถูกกำหนดโดย FSC ภายใต้ SIBA ให้ความสำคัญกับสามหน้าที่หลัก

ความโปร่งใส
การป้องกันผลประโยชน์ของลูกค้า
ประสิทธิภาพการทำงานที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โทรผ่านเว็บ
ห้องสนทนา