ข้อมูลการเทรด

สิ่งที่คุณควรทราบก่อนที่จะเริ่มเทรดบน Share4you: order execution, leverage, margins, hedging, locks, stop outs และ margin calls

Margin

คือเงินทุนที่สามารถใช้ได้ในการเปิดคำสั่งใหม่และรองรับตลอดกระบวนการเทรด Forex

ไม่อนุญาตให้ปิดคำสั่งที่อาจจะทำให้เกิดการเพิ่มของ net position หรือ net margin ในช่วงสองชั่วโมงก่อนการหยุดการซื้อขายตราสารและตลาดปิดในวันศุกร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณสามารถสั่งคำสั่งซื้อขายใหม่ด้วย leverage ที่ลดลงคือ 1:100 สำหรับ Forex และ 1:40 สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น เปิด 2 คำสั่งซื้อและขายสำหรับตราสาร EURUSD ในปริมาณเดียวกัน ในกรณีนี้ net position จะเป็น 0 การปิดคำสั่งบางส่วนหรือทั้งหมดของคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งจะทำให้ net position เพิ่มขึ้น

ไม่อนุญาตให้ปิดคำสั่งที่อาจจะทำให้เกิดการเพิ่มของ net position หรือ net margin ในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนการประกาศข่าวสารสำคัญ (ที่ระบุในปฏิทินเศรษฐกิจด้วย "!!!") ซึ่งการประกาศดังกล่าวจะส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวนเพิ่มขึ้น ในช่วงระหว่างนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งได้ แต่ด้วย leverage ที่น้อยลงคือ 1:100 สำหรับ Forex และ 1:40 สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์

Locked (hedged) margin

Margin สำหรับเปิดหรือจัดการออร์เดอร์ ทั้งซื้อและขายในตราสารเดียวกัน โดย Margin สำหรับเปิดและจัดการคำสั่งจะคงสองตำแหน่งที่ล็อกไว้เท่ากับศูนย์

Lock protection

คือฟังก์ชันที่จะปฎิเสธคำสั่งปิดการซื้อและขายในตำแหน่งเดียวกันหากคำสั่งนั้นจะทำให้ margin ลดลง ในกรณีดังกล่าวคุณจะได้รับคำเตือนว่า "margin ไม่พอ" จากคำสั่งดังกล่าวสามารถปิดได้โดยใช้ฟังก์ชัน "Mutliply close by"

หากการซื้อและขายในตำแหน่งเดียวกันถูกปิดโดย Stop Loss หรือ Take Profit คำสั่งการปิดจะถูกปฎิเสธและ Stop Loss หรือ Take Profit จะถูกตั้งค่ากลับเป็นศูนย์

Margin call level

ระดับการเตือนของระดับ margin ขั้นต่ำ โดย Margin call level ในช่วงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเพิ่มเป็น 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสำหรับบัญชีที่มี leverage 1: 100 และ 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสำหรับบัญชีที่มี leverage สูงกว่า โบรกเกอร์มีสิทธิ์ที่จะห้ามการเปิด/การปิดคำสั่ง Forex และการลดระดับของ Margin ไปยัง Margin Call Level ในหนึ่งหรือสองชั่วโมงก่อนตลาดปิด เช่นเดียวกับเปิดตำแหน่งเพื่อประกันความเสี่ยง

Stop Out level

ระดับ margin ขั้นต่ำ หากเงินทุนลดลงมาถึงระดับนี้ คำสั่งจะถูกบังคับปิดจนกว่า margin จะเพิ่มขึ้นถึงจำนวนขั้นต่ำ โปรดทราบว่า บริษัทของเราใช้ Stop Out Level ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าที่จะติดลบโดยลูกค้าไม่ควรใช้ Stop Out Level  เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง - ควรใช้ stop loss order แทน

กรุณาจำว่า คำสั่งที่รอเปิดทั้งหมดจะถูกยกเลิกหลังจากที่ margin ถึงระดับ StopOut/Credit StopOut หากบัญชีเทรดดังกล่าวอยู่บน MarketPlace

Gap level

เป็นเกณฑ์ในการเปิดใช้ Gap (หาก Price gap เท่ากับหรือมากกว่า 1 สเปรดจากตราสารดังกล่าว gap mode จะทำงาน) ซึ่งจะใช้สำหรับการเปิดคำสั่งอัตโนมัติโดยดีลเลอร์ (ทั้ง Stop Loss และ Take Profit ต่างส่งคำสั่งที่ gap price) กระบวนการส่งคำสั่งจะทำงานในติกที่สองหลังจาก Gap Mode ถูกปิด

Gap mode

ไม่ครอบคลุมถึงบัญชีเทรดที่ส่งคำสั่งจาก MarketPlace ของเรา ดังนั้นคำสั่งรอการเปิดก็จะดำเนินการ รวมถึง Take Profit และ Stop Loss ที่กำหนดไว้จากราคาตลาด ซึ่งความคลาดเคลื่อนราคาอาจจะอยู่ที่ 1 pip

ตลาด และ คำสั่งรอเปิดที่ประกอบด้วย Stop Loss และ Take Profit จะไม่สามารถดำเนินการได้หากทางเราไม่ได้รับการยืนยันราคาจากแบงค์

หากคำสั่งรอเปิดกำหนดค่า Take Profit / Stop Loss ไว้ ถ้าราคาตลาดกระโดดข้ามราคาเปิดที่กำหนดไว้ Take Profit/Stop Loss ใน gap level คำสั่งดังกล่าวจะเปิดตาม gap price และจากนั้นจะปิดด้วยราคาตลาดพร้อมข้อความกำกับ [closed/gap] ซึ่งผลตอบแทนที่ได้คือติดลบหนึ่งสเปรด

โทรผ่านเว็บ
ห้องสนทนา