LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้ตามติดตาม Fxfer

2 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม TIPTOP

3 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม LoneWolf

3 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม Rotor

4 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม AAAFX

5 minute ผ่านมา

ผู้นำ Pikachu ปิดเทรดด้วย 48.1 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ ForexTeamS ปิดเทรดด้วย 118.0 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ ForexTeamS ปิดเทรดด้วย 245.0 points

6 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม LoneWolf

8 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม LoneWolf

9 minute ผ่านมา