LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้นำ Reexe ปิดเทรดด้วย 151.0 points

2 minute ผ่านมา

ผู้นำ OZARI ปิดเทรดด้วย 48.0 points

5 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 42.0 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 33.0 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 39.0 points

7 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 48.0 points

7 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 56.0 points

7 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 64.0 points

7 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 86.0 points

7 minute ผ่านมา

ผู้นำ Starlight ปิดเทรดด้วย 71.0 points

7 minute ผ่านมา