LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้นำ Alex Po ปิดเทรดด้วย 37.6 points

2 minute ผ่านมา

ผู้นำ VetexMoon ปิดเทรดด้วย 31.8 points

2 minute ผ่านมา

ผู้นำ Diimoon42 ปิดเทรดด้วย 34.0 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Diimoon42 ปิดเทรดด้วย 50.0 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Diimoon42 ปิดเทรดด้วย 50.0 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Diimoon42 ปิดเทรดด้วย 51.0 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Diimoon42 ปิดเทรดด้วย 34.0 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Diimoon42 ปิดเทรดด้วย 34.0 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Alex Po ปิดเทรดด้วย 73.1 points

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Alex Po ปิดเทรดด้วย 86.7 points

3 minute ผ่านมา