LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้ตามติดตาม Eaforexthai-2016

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ Bourgeois ปิดเทรดด้วย 40.0 points

11 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dima Shum ปิดเทรดด้วย 198.0 points

12 minute ผ่านมา

ผู้นำ Lion Forex Club ปิดเทรดด้วย 31.2 points

20 minute ผ่านมา

ผู้นำ Lion Forex Club ปิดเทรดด้วย 77.1 points

20 minute ผ่านมา

ผู้นำ Lion Forex Club ปิดเทรดด้วย 52.1 points

20 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 33.0 points

23 minute ผ่านมา

ผู้นำ MeraKhadam ปิดเทรดด้วย 34.7 points

25 minute ผ่านมา

ผู้นำ T90AM ปิดเทรดด้วย 973.1 points

26 minute ผ่านมา

ผู้นำ T90AM ปิดเทรดด้วย 149.1 points

26 minute ผ่านมา