LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้ตามติดตาม FxRobot

18 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม N1orion

19 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม ImpAsh

30 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม Roman Fx

33 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม ImpAsh

41 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม FxRobot

49 minute ผ่านมา

ผู้นำ TheOldMan ปิดเทรดด้วย 31.6 points

1 hour ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม paminvestor

2 hour ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม ImpAsh

2 hour ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม N1orion

2 hour ผ่านมา