LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 59.0 points

1 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 42.0 points

1 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 105.0 points

1 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 56.0 points

1 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 84.0 points

1 minute ผ่านมา

tsd เข้าร่วมบริการ

3 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 57.0 points

5 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 44.0 points

5 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 107.0 points

5 minute ผ่านมา

ผู้นำ Dobryi lis ปิดเทรดด้วย 58.0 points

5 minute ผ่านมา