LiveChat: การสนับสนุนออนไลน์ +442071939932 ความคิดเห็นของคุณ ส่ง Ticket เริ่มต้นการสอน

สถิติโดยรวม

ผู้นำ
-
ผู้ติดตาม
-
ผู้ติดตามเข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
-
การซื้อขายในช่วง 3 วัน
-
จำนวนคนดูทั้งหมด
-
Rules
-
จำนวนของการคัดลอกคำสั่ง
-

บันทึกกิจกรรม

ผู้นำ MeraKhadam ปิดเทรดด้วย 35.9 points

1 minute ผ่านมา

ผู้นำ jow_har ปิดเทรดด้วย 33.6 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ jow_har ปิดเทรดด้วย 32.7 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ Lion Forex Club ปิดเทรดด้วย 100.7 points

6 minute ผ่านมา

ผู้นำ smartearn ปิดเทรดด้วย 31.1 points

7 minute ผ่านมา

ผู้ตามติดตาม Neyd

16 minute ผ่านมา

ผู้นำ Lion Forex Club ปิดเทรดด้วย 76.1 points

24 minute ผ่านมา

ผู้นำ jow_har ปิดเทรดด้วย 35.0 points

24 minute ผ่านมา

ผู้นำ RumFx ปิดเทรดด้วย 32.7 points

26 minute ผ่านมา

ผู้นำ Happy Trader ปิดเทรดด้วย 35.8 points

26 minute ผ่านมา