Các loại tài khoản giao dịch

Các công cụ và tính năng hiệu quả cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia

Khách hàng của Share4you sẽ nhận được lợi ích từ một trong những điều kiện giao dịch tốt nhất ngành. Chọn từ bốn loại tài khoản với lot tính bằng xu và lot tiêu chuẩn, hơn 150 công cụ tài chính và kiểu thực hiện tức thì hay lệnh thị trường. Bạn cũng được hỗ trợ với tất cả chiến lược giao dịch từ chuyên gia tư vấn.

Đăng ký ngay
Gọi
Chat