Sao chép để giành chiến thắng!

Share4you đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 của mình! Hãy giành giải thưởng 1.000 USD mỗi tuần chỉ bằng cách sao chép giao dịch. Hãy sẵn sàng sao chép con đường của bạn đến chiến thắng vang dội!

Bắt đầu sao chép!

Thời gian
khuyến mãi

27
th
22
th
tháng 4
đến
tháng 5

Làm thế nào
để tham gia*

1.
Chọn Nhà lãnh đạo bạn thích
2.
Sao chép giao dịch của họ
3.
Bạn sẽ tự động đủ điều kiện cho cuộc thi
Chỉ dành cho các nhà đầu tư Share4you tham gia đăng ký tại Thái Lan, Việt Nam và Malaysia

Giải thưởng hàng tuần

Cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn hàng tuần dành cho người sao chép với những giao dịch sinh lời nhất^, bạn có 4 tuần để dành chiến thắng!
^Dựa vào lợi nhuận cao nhất trong kết quả giao dịch cho một lệnh sao chép giao dịch riêng lẻ trong tuần nhất định
Đại tiệc sinh nhật - 3.000 USD
Dựa vào lợi nhuận cao nhất trong kết quả giao dịch từ tất cả các lệnh sao chép trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi, và như tiêu chí thứ hai, và lợi nhuận đạt được của Follower trong 30 ngày gần nhất trong giao dịch sao chép của Follower, ưu tiên lệnh giao dịch sao chép tốt nhất được sử dụng/đặt trong tài khoản

Xin chúc mừng những người chiến

thắng trong cuộc thi Sao chép giao dịch nhân kỷ niệm 7 năm của Share4you!
Tuần đầu tiên
Thời gian giao dịch 27/04 đến 01/05/2020
Giải thứ 1 - 1,000 USD Giải thứ 2 - 500 USD Giải thứ 3 - 200 USD
Tên người dùng 764333 1005467 1044895
Quốc gia Malaysia Việt Nam Việt Nam
Tuần thứ hai
Thời gian giao dịch 04/05 đến 08/05/2020
Giải thứ 1 - 1,000 USD Giải thứ 2 - 500 USD Giải thứ 3 - 200 USD
Tên người dùng 970748 970736 924016
Quốc gia Thailand Thailand Malaysia
Tuần thứ ba
Thời gian giao dịch 11/05 đến 15/05/2020
Giải thứ 1 - 1,000 USD Giải thứ 2 - 500 USD Giải thứ 3 - 200 USD
Tên người dùng 847618 1053550 1053699
Quốc gia Thailand Việt Nam Việt Nam
Tuần thứ tư
Thời gian giao dịch 18/05 đến 22/05/2020
Giải thứ 1 - 1,000 USD Giải thứ 2 - 500 USD Giải thứ 3 - 200 USD
Tên người dùng 916193 964702 960533
Quốc gia Thailand Thailand Thailand
Giải thưởng Sinh Nhật
Thời gian giao dịch 27/04 đến 22/05/2020
Giải thưởng Sinh Nhật - 3,000 USD
Tên người dùng 764333
Quốc gia Malaysia

Share4you
Mobile

Enter your phone number to download the app:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Apple app store badge
Google play store badge