Giấy phép

Thông tin giấy phép


E-Global Trade & Finance Group, Inc (“E-GLOBAL”) được ủy quyền và được cấp phép bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính (“FSC") theo Luật Chứng Khoán và Đầu Tư Kinh Doanh, năm 2010 (“SIBA”) tại Quần Đảo Virgin thuộc Anh (“BVI”). Thương hiệu này đã được mua lại do xu hướng của E-GLOBAL là để trở thành công ty được cấp phép đầy đủ và đảm bảo các dịch vụ môi giới đầu tư cho khách hàng.

BVI là một lãnh thổ nước ngoài thuộc Anh với một hệ thống pháp luật được phát triển theo thông luật của nước Anh. BVI đang hỗ trợ cho ngành công nghiệp kinh doanh quốc tế trong phạm vi thẩm quyền của mình và là nơi lý tưởng để mở các công ty offshore hàng đầu thế giới. Theo dữ liệu báo cáo của “Chỉ Số Trung Tâm Tài Chính Toàn Cầu ”The Global Financial Centres Index”.

Theo quy định của SIBA, FSC ban hành chế độ xin giấy phép của BVI để tuân thủ theo thông ước quốc tế và các tiêu chuẩn chung của ngành công nghiệp được xác định trước bởi các tổ chức như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế(International Monetary Fund) và Tổ Chức Ủy Ban Chứng Khoán Quốc Tế(International Organization of Securities Commissions).

Năm 2010, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đưa ra bản báo cáo chứng minh rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động của các công ty được thành lập tại BVI. Đồng thời báo cáo gián tiếp khẳng định FSC là tổ chức có khả năng thực thi các nguyên tắc cốt lõi của sự giám sát quốc tế của các thị trường tài chính cho các công ty với trụ sở kinh doanh chính tại BVI. Ủy ban này đã làm cho nó xảy ra theo sự giới thiệu của SIBA.

Ngoài ra, trong năm 2013, FSC và các cơ quan quản lý của 31 quốc gia Châu Âu đã ký kết một Biên Bản Ghi Nhớ (“Biên Bản Ghi Nhớ“) liên quan đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong việc theo dõi và giám sát của các nhà quản lý quỹ đầu tư. Các thỏa thuận đạt được khẳng định lại vai trò quan trọng mà FSC giữ trong quy định quốc tế và thông báo cho các nhà đầu tư rằng thẩm quyền của BVI được công nhận bởi ngành tài chính trên toàn thế giới.

E-GLOBAL tuân thủ tất cả các quy định được đề ra bởi FSC theo SIBA với sự tập trung vào ba nhiệm vụ chính

Minh bạch
Bảo vệ quyền lợi khách hàng
Tuân thủ luật pháp
Gọi
Chat