Chính Sách Riêng Tư

Chính Sách Riêng Tư

Chính Sách Riêng Tư

Tổng quan

Tập Đoàn Thương Mại & Tài Chình E-Global (sau đây gọi là “Forex4you”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hay “chúng tôi”) thông báo cho bạn rằng sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Duy trì tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn là một nguyên tắc cốt lõi của toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi thu thập, sở hữu một số thông tin cá nhân/dữ liệu cá nhân của bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các chính sách bảo mật được áp dụng cho bạn trong khi tiếp nhận hoặc áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng chính sách này chỉ áp dụng cho các trang web được duy trì trực tiếp bởi Forex4you và không cho các đối tượng hoặc người khác mà chúng tôi có thể giới thiệu thông qua các biểu ngữ hoặc các liên kết trong trang web của chúng tôi.

Thông tin được thu thập

Trong khi nhận hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào của chúng tôi, dữ liệu về bạn được thu thập và được xử lý để quản trị, dịch vụ liên quan và/hoặc các mục đích pháp lý:

  • Dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, v.v theo Chính Sách KYC của chúng tôi;
  • Dữ liệu tài chính, chẳng hạn như hồ sơ liên quan đến các hoạt động giao dịch của bạn, tình trạng tài khoản, tổng tài sản, v.v.

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và bảo mật phù hợp với pháp luật về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý của nước sở tại tại nơi đặt trụ sở của Forex4you.

Cookies

Trang web Forex4you chứa cookies để đảm bảo khả năng truy cập cho trang web. Cookie có thể bị từ chối bằng cách sử dụng các tính năng của trình duyệt của bạn; Tuy nhiên, điều này là không nên, vì làm như vậy sẽ cản trở việc sử dụng các trang web của Forex4you của bạn.

Doubleclick

Kích Đôi Chuột: Chúng tôi sử dụng mã tiếp thị lại Google Analytics để đăng nhập khi người dùng xem các trang cụ thể hoặc có những hành động cụ thể trên một trang web. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo trong tương lai. Nếu bạn không muốn nhận loại hình quảng cáo từ chúng tôi trong tương lai bạn có thể lựa chọn bằng cách hủy đăng ký bằng cách sử dụng trang hủy đăng ký DoubleClick hoặc trang hủy đăng ký Network Advertising Initiative.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn một dịch vụ chất lượng cao và bảo đảm cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin được thu thập từ bạn để xác minh thông tin nhận dạng và thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để thiết lập và cài đặt tài khoản dịch vụ của bạn, cấp một số tài khoản và mật khẩu an toàn, duy trì hoạt động tài khoản của bạn và liên hệ với bạn thông qua thông tin tài khoản. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi thêm mà bạn có thể quan tâm đến.

Công bố dữ liệu cá nhân

Forex4you đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì một mức độ cao về bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Nhân viên của chúng tôi, giám đốc, cán bộ và/hoặc đại diện có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư của bạn và dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được phép.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, v.v cho bên thứ ba được ủy quyền bởi Forex4you và/hoặc được công nhận bởi chúng tôi trên cơ sở quan hệ hợp tác.

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên kết, đại lý, tổ chức hoặc người được uỷ quyền khác để thực hiện các hướng dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp của bạn liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của Forex4you. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả những người được mô tả trong tài liệu này tuân thủ các điều khoản của chính sách hiện hành và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Mặc dù, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không thiết lập quan hệ hợp tác với Forex4you trên cơ sở quyền của họ và tình trạng chính thức của họ.

Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ các dữ liệu cá nhân của chúng tôi có về bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ. Bạn cũng có quyền được biết những loại dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu, có quyền thay đổi bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai lệch dữ liệu, quyền được biết về việc sử dụng dữ liệu của bạn và quyền để ngăn chặn việc sử dụng nó nếu sự riêng tư của bạn bị vi phạm.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản cho Tập Đoàn Thương Mại & Tài chính E-Global, Forex4you qua e-mail – info@forex4you.com.

Làm thế nào để sửa thông tin của bạn

Bạn cũng có thể thay đổi thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng Phòng Nhà Giao Dịch của bạn trong trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hủy đăng ký

Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân mà bạn không muốn; Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến kết quả là chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Vì tất cả các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật của bạn là quan trọng với chúng tôi, phù hợp với lợi ích của bạn, bạn nên kịp thời thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong hệ thống Forex4you. Hãy xem ở trên để có thông tin liên lạc.

Gọi
Chat