Thông tin giao dịch

Những điều bạn nên biết trước khi bắt đầu giao dịch trên Share4you: thực hiện lệnh, đòn bẩy, Margin (tiền ký quỹ), bảo hiểm rủi ro, khóa, Stop Out (ngưng giao dịch) và Margin call (lệnh ký quỹ).

Margin (số tiền ký quỹ)

là số tiền khả dụng ở số dư để mở lệnh mới và hỗ trợ trong suốt quá trình giao dịch Forex.

Nhà đầu tư bị nghiêm cấm đóng đối với các lệnh sẽ làm tăng vị thế ròng hoặc lợi nhuận ròng hai giờ trước khi công cụ ngừng giao dịch và thị trường đóng cửa vào Thứ Sáu. Trong thời gian này, có thể mở các vị thế mới với đòn bẩy giảm đi - 1: 100 đối với Forex và 1:40 đối với Hàng hóa. Ví dụ: 2 lệnh mở - bán và mua cho cặp EURUSD với cùng khối lượng, trong trường hợp này, vị thế ròng bằng 0. Đóng một phần hoặc toàn bộ một trong các lệnh này sẽ dẫn đến tăng vị thế ròng.

Nhà đầu tư bị nghiêm cấm đóng đối với các lệnh sẽ làm tăng vị thế ròng hoặc lợi nhuận ròng một giờ trước thời điểm phát hành tin tức quan trọng (được đánh dấu trong lịch kinh tế của chúng tôi bằng dấu “!!!”), là sự kiện được kỳ vọng sẽ làm tăng biến động của thị trường. Trong thời gian này, có thể mở các vị thế mới với đòn bẩy giảm đi - 1: 100 đối với Forex và 1:40 đối với Hàng hóa.

Margin bị khóa (được bảo hiểm rủi ro)

Margin để mở và duy trì hai vị thế trái ngược (khóa) trên cùng một loại công cụ. Margin để mở và duy trì hai vị thế khóa bằng 0.

Lock Protection (Bảo vệ khóa lệnh)

là một chức năng để từ chối đóng vị thế bị khóa trong trường hợp vị thế đó dẫn đến giảm margin. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được thông báo «Không đủ số tiền ký quỹ». Sau đó, có thể đóng các lệnh này bằng chức năng "Multiple close by" (Nhân số vị thế đóng với).

Nếu Lock Protection được kích hoạt bởi các lệnh Stop Loss (Lệnh cắt lỗ) hoặc Take Profit (Lệnh chốt lời), thì việc đóng lệnh này cũng sẽ bị từ chối và các lệnh Stop Loss hoặc Take Profit sẽ được đặt thành 0.

Mức Margin Call (Lệnh ký quỹ)

là mức ký quỹ yêu cầu, mức cảnh báo. Mức Margin Call trong các ngày cuối tuần và ngày lễ tăng lên 100% đối với các tài khoản có đòn bẩy 1: 100 và 500% đối với các tài khoản có đòn bẩy cao hơn. Công ty môi giới có quyền cấm mở/đóng các lệnh ngoại hối và hạ Margin xuống mức Margin call một hoặc hai giờ trước khi đóng cửa thị trường, cũng như mở các vị thế giao dịch hai chiều (hedging).

Mức Stop Out

là mức ký quỹ bắt buộc. Nếu vốn sở hữu đạt đến mức này, lệnh sẽ bị bắt buộc đóng cho đến khi tỷ lệ ký quỹ đạt lên mức tối thiểu. Xin lưu ý rằng công ty chúng tôi sử dụng mức Stop Out để giảm rủi ro cho khách hàng mà tài khoản sắp bị âm. Khách hàng không nên sử dụng mức Stop Out như là một phần chiến lược quản lý rủi ro, thay vào đó, phải dùng lệnh Stop Loss (Lệnh cắt lỗ).

Xin lưu ý rằng tất cả các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy sau khi đạt đến mức StopOut/Credit StopOut, nếu tài khoản giao dịch ở trên MarketPlace.

Mức Gap (Khoảng trống giá)

là một tiêu chí phát sinh khoảng trống giá (nếu khoảng trống giá bằng hoặc lớn hơn 1 mức spread đối với một công cụ nhất định, chế độ gap sẽ được kích hoạt). Nó được sử dụng để thực hiện lệnh tự động bởi đại lý (cả Stop Loss & Take Profit được thực thi ở mức giá khoảng trống). Kích hoạt được tiến hành ở lần nhảy giá thứ hai sau khi Chế độ Gap được hủy bỏ.

Chế độ Gap

không áp dụng đối với các tài khoản giao dịch có lệnh được thực thi trên MarketPlace của chúng tôi, do đó các lệnh đang chờ xử lý sẽ được thực thi, bao gồm Take Profit và Stop Loss theo giá thị trường, bởi vậy Slippage (Trượt giá đặt lệnh) thậm chí có thể là 1 pip.

Các lệnh thị trường và lệnh đang chờ xử lý bao gồm Stop Loss và Take Profit, có thể không được thực thi nếu giá chưa được nhà cung cấp thanh khoản xác nhận.

Trong trường hợp lệnh đang chờ xử lý được đặt với Take Profit và/hoặc Stop Loss và giá thị trường tăng lên trên giá đặt lệnh và mức giá Take Profit/Stop Loss nằm trong mức khoảng trống giá (Gap), lệnh này sẽ được mở theo giá Gap và sau đó đóng lại theo giá thị trường với phần bình luận [closed/gap]. Kết quả cuối cùng của lệnh này sẽ là âm với một spread.

Gọi
Chat