Share4you เริ่มให้บริการคัดลอกการเทรดในปีพ.ศ. 2556
220
,743,219
การเทรดที่ถูกคัดลอก
359
,824
การคัดลอกกฎที่เกิดขึ้น
1016
มีผู้นำที่ประสบความสำเร็จให้เลือก
229
,047
นักลงทุน

เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่

9753
E-Global Trade & Finance Group, Inc. เริ่มดำเนินการในพ.ศ.2550 และในปีเดียวกัน เราเปิดตัวบริการการเทรดออนไลน์เป็นครั้งแรกในชื่อ Forex4you เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น เราจึงลงทุนด้านนวัตกรรม หนึ่งในนวัตกรรมเหล่านี้คือ Share4you ซึ่งเป็นบริการการคัดลอการเทรด หรือ Social Trading โดยเปิดตัวในพ.ศ. 2556 Share4you ได้บุกเบิกการคัดลอกการเทรด และยังคงเป็นบริการการคัดลอกการเทรดชั้นนำในอุตสาหกรรมจนทุกวันนี้ บริการจาก Share4you ที่ล้ำสมัย และเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ยังช่วยสร้างความมั่นใจว่า Forex4you และบริการของ Forex4you จะกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเทรด
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ E-Global Trade & Finance Group. Inc.