Phương thức ký quỹ và rút tiền


Nạp và rút tiền trong vài giây, thông qua nhiều phương thức thanh toán đa dạng. Chúng tôi luôn tiếp tục nỗ lực nhằm cung cấp cho bạn thêm nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi không yêu cầu khoản tiền nạp tối thiểu. Tuy nhiên, một số hệ thống thanh toán có những hạn mức nhất định.

Thanh toán điện tử

Thẻ tín dụng

Chuyển tiền

Thực hiện nhanh

Rút tiền 24/7

phút

Thời gian trung bình thực hiện lệnh nạp

287 phút

Thới gian trung bình xác minh thẻ ID

phút

Thời gian trung bình thực hiện lệnh rút

Hệ thống thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán Tiền tệ Phí Ký Quỹ Tối Thiểu Ký Quỹ Tối Đa Thời Gian
USD
EUR
0% 2 USD 50 000 USD Ngay lập tức
USD
EUR
0% Không giới hạn

Không giới hạn

Ngay lập tức
USD
EUR

2.5% + 0.8%

Không giới hạn

Không giới hạn

Ngay lập tức

Bank cards

Hệ thống thanh toán Tiền tệ Phí Ký Quỹ Tối Thiểu Ký Quỹ Tối Đa Thời Gian
USD
EUR
2.8% + 0.5 USD 1 USD
1 EUR
10 000 USD
7 500 EUR
Ngay lập tức

Hệ thống thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán Tiền tệ Phí Tiền Rút Tối Thiểu Tiền Rút Tối Đa Thời Gian
USD
EUR

2%

2 USD 2 500 USD Ngay lập tức
USD
EUR
1% 1 USD
1 EUR
Không giới hạn. Ngay lập tức
USD
EUR

0.8%

1 USD
1 EUR
Không giới hạn Ngay lập tức
USD
IDR

0.5%

1 USD
15 000 IDR
500 USD
65 000 000 IDR
Ngay lập tức

Bank cards

Hệ thống thanh toán Tiền tệ Phí Tiền Rút Tối Thiểu Tiền Rút Tối Đa Thời Gian
USD
EUR
2.5 USD + 2.5%
2.5 EUR + 2.5%
20 USD
20 EUR
2 000 USD
2 000 EUR
2 - 6 ngày làm việc

Vui lòng lưu ý:

  • Nếu bạn yêu cầu nạp hoặc rút từ $1000 USD hoặc hơn, và nếu bạn sử dụng phương thức chuyển khoản hay rút tiền thông qua VISA hay MasterCard, bạn sẽ phải trải qua bước xác minh đơn giản về ID của bạn. Nhưng đừng lo lắng, việc xác minh sẽ chỉ mất khoảng nữa ngày làm việc để xác minh.
  • Mỗi hệ thống thanh toán điện tử sẽ có những giới hạn, hạn chế và yêu cầu nhất định, những điều này được ghi chú trên trang web của những hệ thống đó.
  • Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu liên quan để xác minh việc thanh toán qua thẻ. Đây là những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn.
  • Bất cứ khi nào việc nạp/ rút có liên quan đến thay đổi tiền tệ của tài khoản (từ USD qua Euro, hãy lưu ý, tỷ giá sẽ được tính theo tỷ giá nội bộ của Forex4you.
  • Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận hình thức nạp thông qua bất cứ bên thứ ba nào. Tài khoản mà bạn nạp tiền vào cũng như rút ra đều phải đăng ký dưới tên của bạn.
Gọi
Chat